Polska Grupa Wspierania Innowacyjności (PGWI) specjalizuje się
w komercjalizacji technologii.


Wiemy, jak efektywnie wykorzystać potencjał nauki do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, więc pracujemy z uczelniami i firmami pomagając im rozwinąć strategie wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek

Pracujemy z przedstawicielamy świata nauki

 • Znajdujemy inwestorów zainteresowanych finansowaniem technologii
 • Znajdujemy technologie z potencjałem rynkowego sukcesu

Pracujemy z inwestorami

 • Tworzymy narzędzia wspierające transfer i komercjalizację technologii
 • Tworzymy korzystne warunki współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a sektorem przedsiębiorstw

Szkolimy

 • Kreujemy i promujemy stosowanie dobrych praktyk
 • Kreujemy i promujemy przedsięwzięcia skierowane na edukację w sektorze komercjalizaji technologii

Doradzamy Instytucjom Państwowym, Uczelniom Wyższym oraz spółkom. Projekty, w które się angażujemy, są odpowiedzią na realne potrzeby rynku danym produktem czy usługą.


Stworzyliśmy zespół wykwalifikowanych ekspertów ze specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Wiemy, jak istotne jest łączenie tworzenia mądrych strategii działania, rozeznania rynku oraz zręczne dostosowanie się do oczekiwań klienta – naukowca, jak i inwestora.

Nasza praktyka zawodowa, znajomość specyfiki procesów komercjalizacji oraz wymagań innowacji służą wspieraniu polskiej innowacyjnośći – wdrażaniu projektów w życie – świadcząc wysoką jakość usług oraz podnosząc profil rodzimej nauki.

Doświadczenie kształtowaliśmy realizując projekty doradcze na rzecz

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Instytut Chemii Przemysłowej
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny