Zadaniem brokera jest budowanie mostu porozumienia
pomiędzy naukowcem, inwestorem, a rynkiem zbytu.


Świat polskiej nauki jest niezwykle dynamiczny. Niestety bez odpowiedniego wsparcia finansowego, wiele rozwiązań pozostawionych zostaje w świecie teorii. Mimo, że obecnie cieszymy się większą niż kiedykolwiek pulą funduszy dedykowanych wsparciu innowacji, wiele z nich nadal czeka na spożytkowanie.

Problemem nie jest brak chętnych, lecz trafna ocena możliwości spełnienia kryterów oraz częsty brak informacji pomiędzy finansodawcą, a grupą badawczą. W konsekwencji wiele rzetelnych pomysłów nie zostaje zrealizowanych, wiele produktów nie dociera do stadium prototypu, wiele teorii pozostaje teoriami.

Broker rozumie, jakie technologie mogą pomóc w rozwoju rynku i weryfikuje potencjał projektu w kontekście komercjalizacji

  • ocenia jak szybko można go wdrożyć
  • jak może wyglądać jego droga na rynek
  • jak wygląda skala wzrostu zastosowania planowanych rozwiązań

Do tego konieczne jest rozeznanie w trendach rozwoju technologii na rynkach konkurencyjnych oraz świadomość sytuacji konkurencyjnych technologii na rynku lokalnym.

W PGWI monitorujemy obiecujące technologie dostępne na rynku i poszukujemy obiecujących rozwiązań. Łączymy inwestorów z technologiami, które mają potencjał – znajdujemy źródła finansowania dla technologii z przyszłością.

Działamy po to, by pomóc przekształcić teorię w praktykę – skomercjalozować światowej klasy rozwiązania stworzone na polskim rynku.

Customer
Engagement

Partner & Supplier Engagement

Budujemy sprzyjające temu ekosystemy biznesowe, rozwijamy relacje pomiedzy światem nauki a źródłami finansowania – poprawiamy efektywność procesu komercjalizacji.

Szczegółowych informacji udziela

Miłosz Żebrowski
Tel.: +48 503 177 561
Mail: m.zebrowski@pgwi.pl

Zapraszamy do współpracy