Szkolenie z zakresu Business Model Canvas pozwala na jasne określenie zarówno istnienia, jak i celu działalności przedsiębiorstwa.

Proponowany szablon modelu biznesowego umożliwia diagnozę przedsiębiorstwa w szerszej perspektywie. Business Model Canvas to narzędzie wspierające organizacje o różnym profilu działalności w codziennym funkcjonowaniu, a także na każdym etapie zarządzania zmianą. Szkolenie to to połączenie ram teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia, projektowania i prezentacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Uczestnicy Poznają także język Canvas, który ułatwia opowiadanie o biznesie.


Zakres

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu planowania i tworzenia podstaw modelu biznesowego dla zarządzania przedsiębiorstwem oraz elementów tworzących założenia Business Model Canvas i pola jego zastosowań:

 • Jak w prosty sposób zaplanować działalność przedsiębiorstwa?
 • Jak definiować wyznawane wartości i jak tworzyć wartość dla klientów?
 • Jak zdiagnozować i odkryć nowe obszary działalności wymagające poprawy?
 • Jak zapewnić jednoczesne sprawne działanie oferty, klienta, infrastruktury oraz finansów?
 • Jak zainspirować swoją kreatywnością biznesową innych ze swojego otoczenia?

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy z zakresu Business Model Canvas – czym jest i do czego służy
 • umiejętność zdiagnozowania zasobów koniecznych do funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • zdobycie praktycznej wiedzy o elementach Business Model Canvas oraz tworzenie własnego modelu biznesowego
 • zdobycie umiejętności sprawnego i przejrzystego prezentowania pomysłów

Dla kogo

 • studenci i (przyszli) przedsiębiorcy
 • menadżerowie, założyciele i pracownicy start-up
 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca

Koszt uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line lub wypełnienie go i przesłanie na adres e-mail: kontakt@pgwi.pl

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Program

Prowadzący

Dr Marcin Lewandowski jest absolwentem kierunku Handel Międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1994 roku związany czynnie z doradztwem gospodarczym. W latach 2000-2001 menedżer w BRE Corporate Finance (wcześniej Business Management & Finance SA), gdzie realizował projekty z zakresu prywatyzacji, poszukiwania kapitału, wycen wartości, restrukturyzacji kapitałowej oraz analiz przed inwestycyjnych. W okresie 1994-2000 pracował w firmie  F5 Konsulting w Poznaniu (wcześniej W. Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa), przechodząc kolejne szczeble od asystenta do starszego konsultanta.

Uczestniczył w projektach związanych z opracowywaniem strategii rozwojowej spółek, analizami strategicznymi i prywatyzacją, dezinwestycjami i sprzedażą spółek, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych, analizami typu due diligence i wycenami wartości dla celów przejęć (firmy w sektorze budowlanym) oraz restrukturyzacją grup kapitałowych. Dr Marcin Lewandowski od 1994 do 2001 roku był wykładowca  Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1997 roku za pracę: Fuzje i przejęcia, jako metody wzrostu przedsiębiorstw.

Odbył staże naukowe w Belgii oraz Stanach Zjednoczonych (Georgia State University). Jest współautorem lub Autorem książek na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym "Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych " (WIG-Press, Warszawa 2001) oraz kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, zarządzania wartością oraz nadzoru właścicielskiego.

Szczegółowych informacji udziela

Miłosz Żebrowski
Tel.: +48 503 177 561
Mail: m.zebrowski@pgwi.pl

Zapytaj o szczegóły