Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy finansowej spółek oraz oceny ich kondycji finansowej. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat sposobu czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz oceny na ich podstawie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.


Zakres

W szczególności uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

 • jak interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych
 • jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej
 • na czym polega analiza wskaźnikowa i jak ją stosować
 • jakie metody i techniki są szczególnie adekwatne do wyceny
 • jak wykorzystywać wyniki analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy na temat praktycznej analizy finansowej
 • analiza praktycznych studiów przypadku
 • identyfikacja częstych błędów popełnianych w trakcie analizy finansowej

Dla kogo

 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw
 • analitycy finansowi
 • inwestorzy

Koszt uczestnictwa

Jedna osoba 1390 zł + 23% VAT
5% rabatu dla kolejnej osoby z firmy.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line lub wypełnienie go i przesłanie na adres e-mail: kontakt@pgwi.pl

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy i lunch
 • certyfikat

Program

Prowadzący

Dr Marcin Lewandowski jest absolwentem kierunku Handel Międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1994 roku związany czynnie z doradztwem gospodarczym. W latach 2000-2001 menedżer w BRE Corporate Finance (wcześniej Business Management & Finance SA), gdzie realizował projekty z zakresu prywatyzacji, poszukiwania kapitału, wycen wartości, restrukturyzacji kapitałowej oraz analiz przed inwestycyjnych. W okresie 1994-2000 pracował w firmie  F5 Konsulting w Poznaniu (wcześniej W. Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa), przechodząc kolejne szczeble od asystenta do starszego konsultanta.

Uczestniczył w projektach związanych z opracowywaniem strategii rozwojowej spółek, analizami strategicznymi i prywatyzacją, dezinwestycjami i sprzedażą spółek, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych, analizami typu due diligence i wycenami wartości dla celów przejęć (firmy w sektorze budowlanym) oraz restrukturyzacją grup kapitałowych. Dr Marcin Lewandowski od 1994 do 2001 roku był wykładowca  Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1997 roku za pracę: Fuzje i przejęcia, jako metody wzrostu przedsiębiorstw.

Odbył staże naukowe w Belgii oraz Stanach Zjednoczonych (Georgia State University). Jest współautorem lub Autorem książek na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym "Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych " (WIG-Press, Warszawa 2001) oraz kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, zarządzania wartością oraz nadzoru właścicielskiego.

Szczegółowych informacji udziela

Miłosz Żebrowski
Tel.: +48 503 177 561
Mail: m.zebrowski@pgwi.pl

Zapytaj o szczegóły