Przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyk związanych z tworzeniem spółek celowych oraz spółek spin-off. Wskazanie oraz wyjaśnienie uczestnikom podstawowych mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off.


Zakres

Omówienie regulacji prawnych odnoszących się do spółek celowych oraz spółek spin-off.

Korzyści dla uczestników

Podniesienie prawnej świadomości uczestników dotyczącej problematyki związanej z tworzeniem oraz funkcjonowaniem spółek celowych oraz spółek spin-off.

Dla kogo

  • pracownicy działów R&D, eksperci
  • pracownicy instytucji zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości i wsparciem procesu transferu technologii z nauki do biznesu, w szczególności: centra transferu technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, instytucje finansowe, spółki spin- off
  • przedsiębiorcy mający doświadczenie w procesie transferu technologii
  • kadra zarządzająca przedsiębiorstw
  • analitycy finansowi
  • inwestorzy

Koszt uczestnictwa

Jedna osoba 1390 zł + 23% VAT
5% rabatu dla kolejnej osoby z firmy.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line lub wypełnienie go i przesłanie na adres e-mail: kontakt@pgwi.pl

W cenie szkolenia:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy i lunch
  • certyfikat

Program

Prowadzący

Małgorzata Wilińska - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej BSBI legal & tax, specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie Internetu, prawie transferu technologii oraz ochronie danych osobowych. Szef polskiego biura Association Internationale de Lutte contre la Cybercriminalité z siedzibą w Paryżu.

Doświadczenie zdobywała m.in. w kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzając w sprawach z zakresu nowych technologii, własności intelektualnej i praw autorskich, a także w spółce Gemius S.A. - lidera na rynku badań polskiego Internetu. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dostawi wdrożenia złożonych systemów informatycznych, umów z zakresu produkcji i dystrybucji oprogramowania, umów z użytkownikami końcowymi (umowy licencyjne, wdrożenia, wsparcia, serwisowania) oraz umów o przeniesienie praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych oraz umów o zarządzanie własnością intelektualną.

Ponadto doświadczenie Małgorzaty Wilińskiej obejmuje postępowania sądowe w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa handlowego. Jest autorką publikacji z zakresu prawa Internetu i nowych technologii. Współorganizator studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej: „Zarządzanie transferem technologii”.

Szczegółowych informacji udziela

Miłosz Żebrowski
Tel.: +48 503 177 561
Mail: m.zebrowski@pgwi.pl

Zapytaj o szczegóły